Velkommen til Pilonidal.dk

En pilonidalcyste er ikke en medfødt lidelse, som nogen påstår og kalder en tvilling. En pilonidalcyste dannes i kløften mellem balderne, men kan i sjældne tilfælde også ses andre steder på kroppen. De opstår hyppigst i alderen 16 – 20 år [1,2] og ses hyppigt hos mænd (mellem 3 og 10 gange så ofte som kvinder) [3-5]. Lidelsen rammer i Danmark ca. 1.400 om året [6]. På latin betyder pilonidal hårrede, og på dansk kaldes de også for hårcyster.

En pilonidalcyste består af én eller flere åbninger (pits) lokaliseret præcist i midtlinien mellem balderne. Der er en ca. 2 – 5 cm lang gang (fistel) i underhuden med en større eller mindre hulrum (cyste) [3,7,8]. Gangsystemet strækker sig hyppigst ud til siden eller op ad mod ryggen, men i enkelte tilfælde ned mod anus. Hos nogle patienter opstår der en åbning i enden af fistlen, kaldet en sekundær pit. Lidelsen er hos nogle symptomfri, mens andre får tilbagevendende infektion eller vedvarende siven af væske fra åbningerne [5,7,9].

Behandlingen af pilonidalcyster har i mange år været præget af manglende interesse fra de behandlende læger. Mange patienter har haft problemer med sårheling, eller de har fået nye pilonidalcyster efter operationen [4,10]. I slutningen af 2009 blev pilonidalcyster fejlbehandlet med forældede operationsmetoder på ca. halvdelen af de danske hospitaler og privat klinikker [11].

Forkert behandling af patienter med pilonidalcyster medfører ofte mange indlæggelser og ambulatoriebesøg/hjemmesygeplejerskebesøg på grund af hyppige sårskiftninger, betydelig sygelighed og eventuelt med langvarigt fravær fra arbejde og uddannelse.  Der er derfor et stort ressourceforbrug for både sundhedsvæsenet og patienten forbundet med ikke-optimale behandlingsprincipper [9,12]. Forkert behandling har også medført tilbagefald af sygdommen hos op til 30-40 % af patienterne.

Formålet med pilonidal.dk er at give information til patienter, pårørende og sundhedspersonale om pilonidalcyster og den optimale behandling af disse, på baggrund af erfaringer fra kirurger, der har pilonidalcyster som specielt interesseområde.